På en liten häll i skogen finns den märkliga ryttarscenen.Vi ser åtta ryttare, varav fem är beväpnade med lans och sköld.

Ryttarna bär rektangulära så kallade keltiska sköldar.

Sådana kom på modet under tidig järnålder och avlöste bronsålderns runda motsvarighet.

Den här ristningen kan vi alltså med hjälp av sköldarna datera till cirka 300 f.Kr.

Det innebär att detta är en av de sista hällristningarnasom gjordes i Tanum.

Trots det är det en av världens äldsta avbildningar av rytteri som bär sköld!

Vi valde en ryttare utan sköld, för att visa att vi hade ”COWBOYS” först..

 

RAÄnr: 72 Tegneby hällen i Tanums socken

Stenarna förpackade i handgjorda trälådor fodrade med träull. Motiven är lika vackra urtagna lådan, som exponerade i lådan.