På Fossumhällen finner du den sällsynta bilden av en kvinna. Hon hälsar dig med en lyftad arm. Skålgropen mellan hennes ben har tolkats som det kvinnliga könet - en symbol för liv. En annan tolkning är att hon föder ett barn. Livscykeln och kretsloppet var avgörande för bronsålderns människor. Ritualerna kring den döda människan var början på det nya livet, på samma sätt som en del av årets skörd - utsädet - var förutsättningen för åkerns gröda nästa år. Fruktbarhetsmotiven på hällarna frammanar det nya livet; befruktningen mellan himmel och jord och livskraftens återkomst.

 

                             RAÄnr: 255 Fossum hällen i Tanums socken

 

Stenarna förpackade i handgjorda trälådor fodrade med träull. Motiven är lika vackra urtagna lådan, som exponerade i lådan.