Jaktristningarna förekommer främst i de norra delarna av Skandinavien och de flesta av dem anses ha skapats under senare delen av yngre stenålder. Motiven är främst jaktbara djur som älg, ren och hjort. Det finns vissa områden med stora koncentrationer av hällristningar i Skandinavien. 

Det största samlade hällristningsområdet i norra Europa ligger vid Nämnforsen i Ångermanland. Minst 1400 bilder är inhuggna i berget på båda sidor om forsen.

Detta område är inte med på UNESCOs Världsarvslista. Men, det borde vara det.

 

                                          Härifrån är vårt ÄLG motiv taget.

 

Stenarna förpackade i handgjorda trälådor fodrade med träull. Motiven är lika vackra urtagna lådan, som exponerade i lådan.