Det kanske mest kända hällristningsmotivet av alla är Brudparet på Vitlycke. Det handlar om ett heligt bröllop. Sådana har förekommit i de flesta förkristna religioner och hade syftet att främja fruktbarheten hos människan, djur och grödor. 

 

RAÄnr: 1 Vitlycke hällen i Tanums socken

 

Stenarna förpackade i handgjorda trälådor fodrade med träull. Motiven är lika vackra urtagna lådan, som exponerade i lådan.