Detta kan vara den första avbilden på Guden Tor när han far fram på himlen med sin vagn dragen av ett djur, kanske en getabock. Blixten ljungar från ekipaget.

 

Det kan också vara den första fart älskaren som kör på ett djur, ställde till med den första viltolyckan.

Vi kallar honom ”Asa-TOR”

 

RAÄnr: 1 Vitlycke hällen Tanum socken

 

Stenarna förpackade i handgjorda trälådor fodrade med träull. Motiven är lika vackra urtagna lådan, som exponerade i lådan.